Share by Parkanizer stał się Tidaro. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Instrukcja: Jak zarządzać biurem w aplikacji Tidaro

Krótki przewodnik, który pomoże managerom korzystać z narzędzi administracyjnych do zarządzania biurem. Zarządzanie parkingiem jest analogiczne do zarządzania biurkami.

Spis treści

Przypisywanie pracownika do strefy

Z ekranu głównego przejdź do zakładki preferences w prawym górnym rogu. Dalej przejdź do sekcji manage office area, a następnie wybierz z listy strefę, do której chcesz dopisać pracowników.

Kliknij employees u góry ekranu. Następnie, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk assign an employee. Wybierz z listy pracownika, którego chcesz dodać do strefy i potwierdź wybór przyciskiem assign.

manage office area
manage office area - assign employee

Zmiana statusu biurka na stałe

Z ekranu głównego przejdź do zakładki preferences w prawym górnym rogu. Dalej przejdź do sekcji manage office areas, a następnie wybierz z listy strefę, w której chcesz dokonywać rezerwacji.

Na wyświetlonej liście kliknij w biurko, które chcesz rezerwować. Aplikacja wyświetli szczegóły dotyczące biurka. Kliknij przycisk edit obok pozycji default status.

Na wyświetlonym ekranie zmień status biurka klikając przycisk reserved i wybierz pracownika, któremu przypisujesz biurko z listy poniżej. Akcję potwierdź przyciskiem change status.

manage office area - desks
manage office area - desk details

Czasowa zmiana statusu biurka

Z ekranu głównego przejdź do zakładki preferences w prawym górnym rogu. Dalej przejdź do sekcji manage office areas, a następnie wybierz z listy strefę, w której chcesz dokonywać rezerwacji.

Na wyświetlonej liście kliknij w biurko, które chcesz rezerwować. Aplikacja wyświetli szczegóły dotyczące biurka. Kliknij przycisk change status on selected days pod pozycją desk status per date.

Z listy wybierz dni, w które wybrane biurko ma być zarezerwowane potwierdź wybór przyciskiem select dates. Następnie wybierz z listy pracownika, któremu chcesz przypisac biurko w ustalone dni. Wybór potwierdź przyciskiem confirm.

manage office area - desk dates

W tym miejscu, oprócz przypisania biurka pracownikowi, możesz także:

  • Udostępnić biurko do rezerwacji (jeśli było uprzednio zarezerwowane) klikając pozycję release for everyone to use.
  • Wyłączyć biurko, aby pracownicy nie mogli go zarezerwować, klikając przycisk restrict for office use.

Office overview

Z ekranu głównego przejdź do zakładki preferences w prawym górnym rogu. Dalej przejdź do sekcji office overview. W tej sekcji możesz przeglądać, kto zarezerwował biurka w danym dniu.

Z rozwijanych list możesz wybrać datę i strefę, którą chcesz przeglądać.

office overview

W office overview także możesz zmieniać status biurek, ale tylko w wybrany dzień. Aby to zrobić, kliknij przycisk change obok biurka.

Jeśli chcesz przypisać biurko pracownikowi, wybierz go z listy. Aby wyłączyć możliwość rezerwacji biurka, wybierz opcję restrict for office use. Jeśli biurko jest zarezerwowane, możesz zmienić jego status na wolne klikając release for everyone to usePo wybraniu akcji, potwierdź ją przyciskiem confirm.