Letnia promocja: 20% zni┼╝ki!

Warunki Korzystania przez U┼╝ytkownika

Obowi─ůzuje od 24 kwietnia 2024 r.

Niniejsze warunki reguluj─ů dost─Öp do us┼éugi Tidaro i korzystanie z niej przez U┼╝ytkownika. Przeczytaj je uwa┼╝nie.

  1. ZAKRES I DEFINICJE

1.1. Niniejszy dokument okre┼Ťla warunki, na jakich w zwi─ůzku z zawarciem Umowy pomi─Ödzy Klientem a Operatorem, zezwala si─Ö U┼╝ytkownikowi na korzystanie z udost─Öpnionych funkcjonalno┼Ťci Aplikacji Tidaro, w tym prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkownika tej Aplikacji (dalej jako ÔÇ×Warunki KorzystaniaÔÇŁ).

1.2. Ilekro─ç jest mowa o:

1.2.1. Operatorze ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç LMTS Sp. z o. o. z siedzib─ů w Koszalinie (adres ul. Partyzant├│w 17; 75-900 Koszalin) wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydzia┼é Gospodarczy pod nr KRS:0000950245, posiadaj─ůc─ů nr NIP: 6692565163 oraz nr REGON: 521083793;

1.2.2. Kliencie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç podmiot prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, kt├│ry zarejestrowa┼é Konto Klienta w Aplikacji i wskaza┼é osoby fizyczne, jako U┼╝ytkownik├│w Aplikacji;

1.2.3. U┼╝ytkowniku ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç ka┼╝d─ů osob─Ö fizyczn─ů, kt├│r─ů Klient upowa┼╝ni┼é do korzystania z Aplikacji, wskutek uprzedniej rejestracji U┼╝ytkownika (przypisania do Konta Klienta), a nast─Öpnie jego aktywacji, dokonanej indywidualnie przez uprawnionego U┼╝ytkownika;

1.2.4. Aplikacji ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç:

1.2.4.1. aplikacj─Ö o nazwie Tidaro, dost─Öpn─ů przez przegl─ůdark─Ö internetow─ů, dzia┼éaj─ůc─ů pod adresem internetowym https://share.parkanizer.com, za pomoc─ů kt├│rej Operator umo┼╝liwia zarz─ůdzanie okre┼Ťlon─ů przez niego Przestrzeni─ů Biurow─ů, w oparciu o udost─Öpnione funkcjonalno┼Ťci Aplikacji i na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie,

1.2.4.2. aplikacj─Ö mobiln─ů dost─Öpn─ů w Google Play Store pod nazw─ů Tidaro,

1.2.4.3. aplikacj─Ö mobiln─ů dost─Öpn─ů w Apple Store pod nazw─ů Tidaro.

1.2.5. Przestrzeni Biurowej ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç obszar biurka pracowniczego i/lub miejsce parkingowe dla pojazdu, kt├│rymi dysponuje Klient i przeznaczy┼é do wsp├│┼ékorzystania przez U┼╝ytkownik├│w;

1.2.6. Stronie Internetowej ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç stron─Ö internetow─ů pod adresem https://www.tidaro.com/pl prowadzon─ů przez Operatora, na kt├│rej Operator publikuje informacje istotne dla Aplikacji i zakresu ┼Ťwiadczonych Us┼éug za jej po┼Ťrednictwem.

1.2.7. Loginie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej b─Öd─ůcy unikalnym identyfikatorem U┼╝ytkownika w Aplikacji.

1.2.8. Ha┼Ťle ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç ci─ůg znak├│w okre┼Ťlony przez U┼╝ytkownika i przypisany U┼╝ytkownikowi. Has┼éo wymagane jest do zalogowania si─Ö do Aplikacji przez U┼╝ytkownika.

1.2.9. Koncie U┼╝ytkownika ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç zbi├│r ustawie┼ä w Aplikacji na rzecz U┼╝ytkownika, chronionych indywidualnym Loginem i Has┼éem, w ramach funkcjonalno┼Ťci Aplikacji w wybranym przez Klienta Planie Abonamentowym.

1.2.10. Us┼éugach (Us┼éudze) ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç ┼Ťwiadczenie przez Operatora us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, za po┼Ťrednictwem Aplikacji, na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz niniejszych Warunkach Korzystania.

1.2.11. Biurze Obs┼éugi ÔÇô kom├│rka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za kontakt z U┼╝ytkownikiem w ramach ┼Ťwiadczonych Us┼éug, dost─Öpna za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@tidaro.com w ka┼╝dym czasie od poniedzia┼éku do pi─ůtku od 8:00 do 16:00, z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.12. Umowie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éug, zawart─ů pomi─Ödzy Operatorem a Klientem, kt├│ra reguluje zasady ┼Ťwiadczenia Us┼éug przez Operatora w zakresie udost─Öpnionych U┼╝ytkownikom funkcjonalno┼Ťci Aplikacji, na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz niniejszych Warunkach Korzystania.

1.2.13. Regulaminie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç zaakceptowany przez Klienta dokument Regulaminu Us┼éugi Tidaro, okre┼Ťlaj─ůcy zasady ┼Ťwiadczenia Us┼éug przez Operatora na rzecz Klienta, dost─Öpy pod adresem https://www.tidaro.com/pl/dokumenty/regulamin-uslugi/.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W┼éa┼Ťcicielem Aplikacji oraz podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym Us┼éug─Ö jest Operator.

2.2. Z wykorzystaniem Aplikacji Operator ┼Ťwiadczy Us┼éug─Ö umo┼╝liwiaj─ůc zarz─ůdzanie Przestrzeni─ů Biurow─ů Klienta, poprzez:

2.2.1. przekazywanie informacji o Przestrzeni Biurowej mo┼╝liwej do rezerwacji przez U┼╝ytkownik├│w;

2.2.2. dokonywanie rezerwacji przez U┼╝ytkownik├│w wolnych Przestrzeni Biurowych;

2.2.3. archiwizacj─Ö danych historycznych dotycz─ůcych dokonanych rezerwacji Przestrzeni Biurowej poprzez Aplikacj─Ö, w celach raportowych wobec Klienta;

2.3. Warunkiem korzystania z Aplikacji przez U┼╝ytkownik├│w, jest zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů i akceptacja Warunk├│w Korzystania przez ka┼╝dego z U┼╝ytkownik├│w w ramach procesu aktywacji Konta U┼╝ytkownika.

2.4. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci wobec tre┼Ťci Warunk├│w Korzystania przez U┼╝ytkownika, nale┼╝y niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö z Operatorem za po┼Ťrednictwem Biura Obs┼éugi.

2.5. Operator udost─Öpnia U┼╝ytkownikowi funkcjonalno┼Ťci Aplikacji jakie s─ů widoczne i aktywne w ramach Konta U┼╝ytkownika.

2.6. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z kt├│rego U┼╝ytkownik chce korzysta─ç w ramach dost─Öpu do Us┼éug ┼Ťwiadczonych poprzez Aplikacj─Ö:

2.6.1. Procesor 1000 MHz

2.6.2. Pami─Ö─ç RAM: 512 MB

2.6.3. Pod┼é─ůczenie do Internetu

2.6.4. Przegl─ůdarka: wspieraj─ůca HTML5, CSS3 i JavaScript, z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů Niezb─Ödnych Plik├│w Cookie;

2.7. Minimalne wersje systemu operacyjnego dla telefonu typu smartfon, z kt├│rego U┼╝ytkownik chce korzysta─ç w ramach dost─Öpu do Us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Aplikacj─Ö, to:

2.7.1. Dla telefon├│w z systemem operacyjnym Android, wersja 8.0 lub wy┼╝sza.

2.7.2. Dla telefon├│w z systemem operacyjnym Apple iOS, najnowsza udost─Öpniona przez Apple Inc. stabilna wersja systemu oraz wersje udost─Öpnione do dw├│ch lat wstecz od dnia najnowszego wydania.

2.8. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dost─Öp do Internetu ani za transfer danych w ramach obs┼éugiwanego przez urz─ůdzenie U┼╝ytkownika ┼é─ůcza internetowego.

2.9. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy techniczne b─ůd┼║ ograniczenia techniczne w sprz─Öcie komputerowym, z kt├│rego korzysta U┼╝ytkownik, a kt├│re uniemo┼╝liwiaj─ů U┼╝ytkownikowi korzystanie z Aplikacji lub oferowanych za jej po┼Ťrednictwem Us┼éug.

3. USTANOWIENIE KONTA U┼╗YTKOWNIKA

3.1. Operator informuje, ┼╝e dost─Öp do Us┼éug i korzystanie z Aplikacji przez U┼╝ytkownika mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie poprzez aktywne Konto U┼╝ytkownika w Aplikacji.

3.2. O ustanowieniu danej osoby U┼╝ytkownikiem oraz o dokonaniu rejestracji U┼╝ytkownika decyduje Administrator Konta, za┼Ť U┼╝ytkownik (zaproszony do aktywacji takiego konta poprzez wiadomo┼Ť─ç e-mail) uprawniony jest dokona─ç aktywacji Konta i korzysta─ç z niego zgodnie z zasadami podanymi przez Operatora, w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

3.3. Operator informuje U┼╝ytkownika, ┼╝e w procesie rejestracji U┼╝ytkownika, Klient udost─Öpnia Operatorowi nast─Öpuj─ůce dane U┼╝ytkownika:

3.3.1. imi─Ö i nazwisko U┼╝ytkownika;

3.3.2. adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika (b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Loginem),
wobec czego U┼╝ytkownik winien niezw┼éocznie poinformowa─ç Operatora, je┼Ťli dane te s─ů nieprawdziwe lub nie wyra┼╝a zgody na ich udost─Öpnienie i/lub przetwarzanie przez Operatora w ramach Aplikacji (wi─Öcej o warunkach przetwarzania w ust. 5 poni┼╝ej), w drodze wiadomo┼Ťci e-mail na adres Biura Obs┼éugi.

3.4. Do ukończenia procesu rejestracji Użytkownika niezbędna jest aktywacja Konta Użytkownika i ustanowienie przez Użytkownika indywidualnego Hasła dostępu.

3.5. U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w nale┼╝ytej poufno┼Ťci swojego Has┼éa.

3.6. O dost─Öpno┼Ťci U┼╝ytkownika do Aplikacji i okresie funkcjonowania Konta U┼╝ytkownika decyduje Klient, w ramach udzielonych mu przez Operatora uprawnie┼ä do rejestracji i usuni─Öcia Konta U┼╝ytkownika.

3.7. Wy┼é─ůcznie U┼╝ytkownik ma dost─Öp do ustanowionego przez siebie Has┼éa.

3.8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika, je┼╝eli:

3.8.1. Klient nie dokona wymaganych p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Us┼éug Operatora, zgodnie Umow─ů i/lub Regulaminem;

3.8.2. zostanie wykazane, ┼╝e korzystanie z Aplikacji przez U┼╝ytkownika narusza przepisy Warunk├│w Korzystania, przepis├│w prawa lub dobrych obyczaj├│w.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu korzystania z Aplikacji, (stosownie post─Öp├│w w ulepszaniu ┼Ťwiadczonej Us┼éugi w oparciu o Aplikacj─Ö), o czym b─Ödzie odpowiednio informowa┼é U┼╝ytkownika.

4.2. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikat├│w, w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi Us┼éugami, Operator podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych Us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec U┼╝ytkownik├│w za trudno┼Ťci w korzystaniu z Aplikacji z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie os├│b trzecich (w tym operator├│w sieci telekomunikacyjnych), lub spowodowanych zdarzeniami o charakterze si┼éy wy┼╝szej, o zaistnieniu kt├│rych niezw┼éocznie U┼╝ytkownika poinformuje.

4.4. W zwi─ůzku z korzystaniem z Aplikacji, U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do:

4.4.1. korzystania z Aplikacji w spos├│b niezak┼é├│caj─ůcy jego funkcjonowania, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez u┼╝ycie dedykowanego oprogramowania w ramach Aplikacji, w spos├│b zgodny z przeznaczeniem;

4.4.2. niepodejmowania dzia┼éa┼ä, zw┼éaszcza czynno┼Ťci informatycznych, wkraczaj─ůcych w kompetencj─Ö Operatora lub maj─ůcych na celu ingerencj─Ö w struktur─Ö Aplikacji b─ůd┼║ wej┼Ťcie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla U┼╝ytkownika;

4.4.3. korzystania z Aplikacji w spos├│b zgodny przepisami prawa lub niniejszych Warunk├│w Korzystania;

4.4.4. niezamieszczania w Aplikacji tre┼Ťci nieprawdziwych, godz─ůcych w dobre obyczaje lub zabronionych przez przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa;

4.4.5. korzystania z Aplikacji w spos├│b nieuci─ů┼╝liwy dla pozosta┼éych U┼╝ytkownik├│w oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich d├│br osobistych (w tym prawa do prywatno┼Ťci) oraz wszelkich przys┼éuguj─ůcych im praw;

4.5. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu naruszenia praw os├│b trzecich oraz wyrz─ůdzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim, na skutek oraz w zwi─ůzku z dzia┼éaniami prowadzonymi przez U┼╝ytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji.

4.6. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci zwi─ůzanej z transmisj─ů danych, zgodnie z tre┼Ťci─ů art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

4.7. U┼╝ytkownik jest zobowi─ůzany niezw┼éocznie powiadomi─ç Operatora o ka┼╝dym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Aplikacji, jak r├│wnie┼╝ o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okre┼Ťlonych w Warunkach Korzystania lub zasad ochrony danych osobowych, o kt├│rym pozyska┼é wiedz─Ö.

4.8. Operator mo┼╝e pozbawi─ç U┼╝ytkownika prawa do korzystania z Aplikacji (w ca┼éo┼Ťci lub w wybranych obszarach Aplikacji), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

4.8.1. Naruszenia obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa za po┼Ťrednictwem Aplikacji, w szczeg├│lno┼Ťci d├│br osobistych innych U┼╝ytkownik├│w;

4.8.2. Korzystania przez U┼╝ytkownika z automatycznych system├│w lub oprogramowania, zwanych botami, s┼éu┼╝─ůcych do imitowania aktywno┼Ťci ludzkiej, generowania automatycznych dzia┼éa┼ä w Aplikacji bez bezpo┼Ťredniego udzia┼éu cz┼éowieka, w szczeg├│lno┼Ťci w celu manipulowania funkcjami Aplikacji, automatyzacji zada┼ä, zbierania danych w spos├│b nieautoryzowany lub wp┼éywania na dzia┼éanie Aplikacji i jej u┼╝ytkownik├│w w spos├│b, kt├│ry jest niezgodny z zasadami korzystania z Aplikacji, jej intencjami lub dobrymi obyczajami. U┼╝ycie bot├│w mo┼╝e prowadzi─ç do zak┼é├│ce┼ä w funkcjonowaniu Aplikacji i jej infrastruktury, a tak┼╝e do uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi U┼╝ytkownikami;ÔÇ»┬á

4.8.3. Innych zachowa┼ä U┼╝ytkownika w zwi─ůzku z korzystaniem przez niego z Aplikacji, kt├│re s─ů niezgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami ÔÇô co do kt├│rych U┼╝ytkownik zosta┼é upomniany i nie zastosowa┼é si─Ö do wezwania;

4.9. Korzystanie z Aplikacji w ramach udzielonego dost─Öpu do (ustanowionego zgodnie z procedur─ů) Konta U┼╝ytkownika nie wi─ů┼╝e si─Ö z obowi─ůzkiem U┼╝ytkownika dokonania jakiejkolwiek zap┼éaty na rzecz Operatora.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Wszelkie dane osobowe, kt├│re zostan─ů podane przez Administratora Konta Klienta (lub bezpo┼Ťrednio przez U┼╝ytkownika), lub zebrane przez Operatora w odniesieniu do Klienta i/lub U┼╝ytkownika, w toku i w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug, b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b zgodny z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ.

5.2. W celu ┼Ťwiadczenia Us┼éug w ramach Aplikacji, Klient powierza Operatorowi okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie dane osobowe (udost─Öpnione w ramach formularza rejestrowanego przez Klienta lub U┼╝ytkownika, oraz w toku ┼Ťwiadczenia Us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci w ramach korespondencji z Operatorem) do przetwarzania ich w zakresie niezb─Ödnym do ┼Ťwiadczenia Us┼éug, zgodnie z art. 28 RODO i na warunkach Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (https://www.tidaro.com/pl/dokumenty/umowa-powierzenia-danych-osobowych), na co Klient wyra┼╝a zgod─Ö.

5.3. Operator wyra┼║nie informuje, i┼╝ bez wprowadzenia danych osobowych, o kt├│rych mowa w ust. 3.3, ust. 3.5. i ust. 3.9 odpowiednio, ┼Ťwiadczenie Us┼éug przez Operatora nie b─Ödzie mo┼╝liwe.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane ze korzystaniem z Aplikacji oraz pytania dotycz─ůce u┼╝ytkowania Aplikacji nale┼╝y przesy┼éa─ç do Biura Obs┼éugi.

6.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie co najmniej Loginu Użytkownika oraz dokładny opis i powód reklamacji, wraz z oczekiwanym przez Użytkownika sposobem jej rozpatrzenia przez Operatora.

6.3. Reklamacje b─Öd─ůce nast─Öpstwem niestosowania si─Ö do tre┼Ťci niniejszych Warunk├│w Korzystania nie b─Öd─ů przez Operatora rozpatrywane.

6.4. Operator rozpatruje reklamacj─Ö w ci─ůgu 10 (dziesi─Ö─ç) dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezw┼éocznie U┼╝ytkownika, za pomoc─ů poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj─ů uzupe┼énienia Operator zwraca si─Ö, przed rozpatrzeniem reklamacji, do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö o jej uzupe┼énienie. Czas udzielania dodatkowych wyja┼Ťnie┼ä przez U┼╝ytkownika przed┼éu┼╝a odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

6.5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotycz─ůce funkcjonowania Aplikacji mo┼╝na kierowa─ç w ka┼╝dym czasie, poczt─ů elektroniczn─ů na adres Biura Obs┼éugi.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik mo┼╝e uzyska─ç nieodp┼éatnie dost─Öp do niniejszych Warunk├│w Korzystania w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na Stronie Internetowej (https://www.tidaro.com/pl/dokumenty/warunki-korzystania), w Aplikacji lub przez kontakt na adres Biura Obs┼éugi.

7.2. Operator zastrzega, ┼╝e Aplikacja oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwi─ůzania nawigacyjne, wyb├│r i uk┼éad prezentowanych w ramach Aplikacji tre┼Ťci stanowi─ů przedmiot praw wy┼é─ůcznych Operatora, a tak┼╝e jego know-how, st─ůd wszelkie ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie przez U┼╝ytkownika w celu i spos├│b inny ni┼╝ korzystanie z Aplikacji zgodne z Warunkami Korzystania, jest niedozwolone.

7.3. Warunki Korzystania obowi─ůzuj─ů U┼╝ytkownika przez czas korzystania przez U┼╝ytkownika z Aplikacji (aktywnego dost─Öpu do Konta U┼╝ytkownika), od czasu udzielenia przez U┼╝ytkownika wyra┼║nej zgody na ich tre┼Ť─ç, w procesie aktywowania Konta U┼╝ytkownika.

7.4. Poza reklamacjami lub uwagami co do korzystania z Aplikacji ÔÇô kt├│re Operator zapewnia rozpoznawa─ç ze szczeg├│ln─ů uwag─ů – U┼╝ytkownik nie ma prawa ┼╝─ůda─ç zmian do Warunk├│w Korzystania.

7.5. W ka┼╝dym czasie jednak U┼╝ytkownik ma prawo wycofa─ç zgod─Ö udzielon─ů na obowi─ůzywanie Warunk├│w Korzystania przesy┼éaj─ůc o┼Ťwiadczenie do Biura Obs┼éugi, co oznacza─ç b─Ödzie zako┼äczenie korzystania z Aplikacji i usuni─Öcie Konta U┼╝ytkownika.

7.6. Operator ma prawo w ka┼╝dym czasie zmieni─ç Warunki Korzystania, przy czym U┼╝ytkownik jest zwi─ůzany now─ů tre┼Ťci─ů dopiero po powiadomieniu o dokonanej zmianie i okresu, od kiedy zmiana obowi─ůzuje (nie wcze┼Ťniej ni┼╝ data powiadomienia ze strony Operatora).

7.7. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na kontakt z Operatorem w sprawie korzystania z Aplikacji lub Warunk├│w Korzystania poprzez korespondencj─Ö e-mail na wskazany przez U┼╝ytkownika w toku aktywacji Konta U┼╝ytkownika adres e-mail.