Letnia promocja: 20% zni偶ki!

Polityka Prywatno艣ci

Obowi膮zuje od: 1 luty, 2023

W niniejszym dokumencie wyja艣niamy nasze podej艣cie do ochrony danych osobowych oraz zasady i spos贸b gromadzenia, przetwarzania, ujawniania i wykorzystywania informacji na temat os贸b korzystaj膮cych z naszych us艂ug.

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci stanowi r贸wnie偶 realizacj臋 obowi膮zk贸w informacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 13 (w przypadku zbierania danych od osoby, kt贸rej dotycz膮) i 14 (w przypadku pozyskiwania danych w inny spos贸b ni偶 od osoby, kt贸rej dotycz膮) RODO.

DEFINICJE

 1. Operator 鈥 LMTS Sp. z o. o. z siedzib膮 w Koszalinie (adres ul. Partyzant贸w 17; 75-900 Koszalin) wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Koszalinie, IX Wydzia艂 Gospodarczy pod nr KRS:0000950245, posiadaj膮c膮 nr NIP: 6692565163 oraz nr REGON: 521083793;
 2. Klient 鈥 podmiot, z kt贸rym Operator zawar艂 lub negocjuje zawarcie umowy, na mocy kt贸rej ma 艣wiadczy膰 Us艂ugi, w szczeg贸lno艣ci us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 na mocy Regulaminu Us艂ugi Tidaro;
 3. Aplikacja 鈥 aplikacja o nazwie Tidaro, dost臋pna w oficjalnych sklepach z aplikacjami mobilnymi Google Play Store oraz Apple Store.
 4. Strona Internetowa 鈥 ka偶da obs艂ugiwana przez Operatora strona internetowa w domenie tidaro.com (wraz z ewentualnymi subdomenami), do kt贸rych stosuje si臋 niniejsz膮 Polityk臋;
 5. Us艂ugi 鈥 艣wiadczenia realizowane przez Operatora za pomoc膮 Aplikacji lub wskutek interakcji korzystaj膮cego z funkcjonalno艣ci dost臋pnych na Stronie Internetowej, w tym us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
 6. Dane osobowe 鈥 wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej, w tym nr IP urz膮dzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookie lub innych podobnych technologii;
 7. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. U偶ytkownik – ka偶da osoba fizyczna odwiedzaj膮ca Stron臋 Internetow膮 lub korzystaj膮ca z funkcjonalno艣ci tam udost臋pnianych;
 9. U偶ytkownik Aplikacji – osoba fizyczna, kt贸r膮 Klient wyznaczy艂 i upowa偶ni艂 do korzystania z Aplikacji w ramach Konta Klienta, w ramach zarejestrowanego Konta U偶ytkownika, i po jego aktywacji dokonanej indywidualnie przez t臋 osob臋, zgodnie z Warunkami Korzystania z Aplikacji;
 10. Urz膮dzenie 鈥 ka偶de urz膮dzenie, poprzez kt贸re mo偶liwe jest korzystanie z Us艂ug, m.in. komputer, tablet czy smartfon;
 11. Pliki Cookie 鈥 niewielkie pliki tekstowe automatycznie zapisywane na Urz膮dzeniu w trakcie korzystania ze Strony Internetowej;
 12. 艢wiadczeniodawcy – podmioty, ze 艣wiadcze艅 kt贸rych Operator korzysta prowadz膮c Stron臋 Internetowe lub 艣wiadcz膮c Us艂ugi, w zwi膮zku z czym dokonuje powierzenia przetwarzania Danych osobowych w niezb臋dnym zakresie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;
 13. Polityka 鈥 niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatno艣ci”;

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

W trakcie korzystania z naszych Us艂ug U偶ytkownik, a tak偶e U偶ytkownik Aplikacji mo偶e przekazywa膰 nam Dane osobowe w postaci:

 1. imienia i nazwiska
 2. adresu e-mail
 3. numeru telefonu
 4. dane do rozlicze艅 p艂atno艣ci 鈥 dane Klienta niezb臋dne do dokonywania rozlicze艅 w ramach p艂atnych Us艂ug, m.in. adres siedziby/zamieszkania czy nr NIP
 5. dane u偶ytkowania (tzw. usage data) 鈥 takie jak adres IP czy inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem Plik贸w Cookie lub innych podobnych technologii, pozyskiwane w zwi膮zku z odwiedzinami Strony Internetowej, kt贸re w okre艣lonych okoliczno艣ciach mog膮 tak偶e stanowi膰 Dane

Dane u偶ytkowania pobierane s膮 automatycznie w trakcie korzystania z Us艂ug, i s膮 to g艂贸wnie dane w postaci statystycznej (anonimowe) dotycz膮ce aktywno艣ci U偶ytkownika na Stronie Internetowej.

Dane u偶ytkowania mog膮 zawiera膰 informacje dotycz膮ce adresu IP Urz膮dzenia, systemu operacyjnego lub inne dane identyfikuj膮ce to Urz膮dzenie, jak r贸wnie偶 rodzaj i wersj臋 przegl膮darki, kt贸rej u偶ywasz, rodzaju odwiedzanych stron, czasu i daty wizyty na konkretnej stronie internetowej.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Dane osobowe przetwarzamy wed艂ug nast臋puj膮cych zasad prawnych:

 1. w celu udost臋pniana tre艣ci prezentowanych na Stronie Internetowej 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegaj膮cy na rozpowszechnianiu naszych tre艣ci (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych (m.in. poprzez Pliki Cookie)鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na聽prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w, a tak偶e ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci i 艣wiadczonych Us艂ug;
 3. w przypadku, gdy przekazujesz nam swoje dane dla cel贸w kontaktu lub udzielenia dalszych interesuj膮cych Ci臋 informacji, w tym informacji promocyjnych lub ofert 艣wiadczenia Us艂ug 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest Twoja wyra藕nie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), kt贸r膮 mo偶esz w ka偶dym czasie cofn膮膰;
 4. w przypadku, gdy jeste艣 U偶ytkownikiem Aplikacji, w celach poznania Twoich preferencji lub opinii na temat korzystania z Aplikacji lub rozwoju naszych Us艂ug 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na聽prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w Aplikacji, a tak偶e ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci i 艣wiadczonych Us艂ug;
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj膮cy na ochronie naszych praw, a przetwarzanie nast臋puje maksymalnie przez okres przedawnienia roszcze艅 jakie mog膮 nam przys艂ugiwa膰;
 6. w celu prowadzenia rozlicze艅 z Klientami lub udost臋pniania Danych osobowych na 偶膮danie upowa偶nionych organ贸w lub os贸b, w granicach i na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Operatorze;
 7. w celu wykonywania innych czynno艣ci w ramach 艣wiadczenia Us艂ug i w wykonaniu umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 dla wykonywania umowy z Operatorem, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮 lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy z Operatorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

ADMINISTRATOR LUB PRZETWARZAJ膭CY聽

Wobec Danych osobowych dotycz膮cych (gromadzonych od) U偶ytkownik贸w, w szczeg贸lno艣ci na nasze potrzeby lub w naszym uzasadnionym interesie, pozostajemy Administratorem Danych Osobowych, gdy偶 decydujemy o celach i sposobach ich przetwarzania.

Wobec Danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownik贸w Aplikacji, co do zasady jeste艣my Przetwarzaj膮cym (dalej Procesorem) na mocy ka偶dorazowo zawieranej z Klientem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na ustandaryzowanych warunkach i wy艂膮cznie na polecenie Klienta jako Administratora Danych Osobowych, za wyj膮tkiem sytuacji, gdy Dane osobowe U偶ytkownik贸w Aplikacji pozyskujemy i przetwarzamy w ramach naszego uzasadnionego interesu (jak wskazano powy偶ej), pozostaj膮 w贸wczas wobec takich danych Operatorem.

W ka偶dym przypadku, a zw艂aszcza dzia艂aj膮c jako Procesor i przetwarzaj膮c Dane osobowe w imieniu i na rzecz Klienta (w zwi膮zku z wykonywaniem umowy dost臋pu do Aplikacji dla wskazanych U偶ytkownik贸w Aplikacji), zapewniamy wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

ODBIORCY DANYCH 鈥 DALSZE POWIERZANIE PRZETWARZANIA

W sytuacjach uzasadnionych konieczno艣ci膮 korzystania z us艂ug innych podmiot贸w trzecich w prowadzonej przez nas dzia艂alno艣ci, przekazujemy Dane osobowe podmiotom trzecim. Takimi odbiorcami mog膮 by膰:

 1. Podmioty i organy publiczne, w tym Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, inne organy 艣cigania, w zwi膮zku z prowadzonymi przez nie post臋powaniami na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.
 2. 艢wiadczeniodawcy – podmioty, kt贸rym zlecamy wykonywanie us艂ug, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 przetwarzanie Danych osobowych, a s膮 to:
  • podmioty prowadz膮ce obs艂ug臋 naszej dzia艂alno艣ci – ksi臋gowo艣膰, kancelarie prawne itp.
  • dostawcy us艂ug, z kt贸rych korzystamy 艣wiadcz膮c Us艂ugi, tj.:

Nazwa podwykonawcy

Adres/pa艅stwo

Miejsce przetwarzania danych

Us艂uga

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Powierzane dane

Mechanizm transferu danych

Microsoft Ireland Operations Ltd

Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia

Europa:

West Europe (Amsterdam), North Europe (Dublin)

Hosting infrastruktury i danych

Autentykacja i autoryzacja u偶ytkownik贸w aplikacji

Zapewnienie dost臋pu do aplikacji

Uzasadniony interes

Imi臋 i nazwisko

Adres e-mail

Numery rejestracyjne pojazd贸w

SCC

Sendinblue

SENDINBLUE SAS

7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

Europa:

GCP (Brussels), AWS (Dublin)

Transakcyjne dostarczanie wiadomo艣ci e-mail

Przesy艂anie komunikat贸w do u偶ytkownik贸w

Uzasadniony interes

Imi臋 i nazwisko

Adres e-mail

Freshworks, Inc.

Freshworks Inc.
2950 S. Delaware Street
Suite 201

San Mateo, CA 94403, USA

Europa:

AWS (Frankfurt)

Procesowanie zg艂osze艅 klient贸w

Rozwi膮zywanie zg艂osze艅 wysy艂anych w ramach wsparcia u偶ytkownika

Uzasadniony interes

Imi臋 i nazwisko

Adres e-mail

SCC

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE 艢LEDZENIA

U偶ywamy Plik贸w Cookie i podobnych technologii 艣ledzenia, aby 艣ledzi膰 aktywno艣膰 w naszej Us艂udze i przechowywa膰 okre艣lone informacje. Stosowane technologie 艣ledzenia to sygna艂y nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i 艣ledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Us艂ugi.

Stosowane przez nas technologie mog膮 obejmowa膰:

 1. Pliki Cookie lub plik cookie przegl膮darki 鈥 Plik Cookie to ma艂y plik umieszczany na Twoim urz膮dzeniu. Mo偶esz poinstruowa膰 swoj膮 przegl膮dark臋, aby odrzuca艂a wszystkie Pliki Cookie lub wskazywa艂a, kiedy plik cookie jest wysy艂any. Je艣li jednak nie zaakceptujesz Plik贸w Cookie, mo偶esz nie by膰 w stanie korzysta膰 z niekt贸rych cz臋艣ci naszej Us艂ugi. O ile nie dostosowa艂e艣 ustawie艅 swojej przegl膮darki tak, aby odrzuca艂a pliki cookie, nasza Strona Internetowa i Aplikacja mo偶e korzysta膰 z Plik贸w Cookie.
 2. Web Beacons 鈥 Niekt贸re elementy naszej Us艂ugi i nasze wiadomo艣ci e-mail mog膮 zawiera膰 ma艂e pliki elektroniczne znane jako Web Beacons (okre艣lane r贸wnie偶 jako przezroczyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), kt贸re umo偶liwiaj膮 Operatorowi, na przyk艂ad, zliczanie U偶ytkownik贸w, kt贸rzy odwiedzili Stron臋 Internetow膮 lub otworzyli wiadomo艣膰 e-mail, lub prowadzenie statystyk.

Plik Cookie mog膮 by膰 trwa艂e lub sesyjne. Trwa艂y Plik Cookie pozostaje na Twoim komputerze osobistym lub urz膮dzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjny Plik Cookie jest usuwany, gdy tylko zamkniesz przegl膮dark臋 internetow膮.

U偶ywamy zar贸wno sesyjnych, jak i trwa艂ych Plik贸w Cookie w celach okre艣lonych poni偶ej:

 1. Niezb臋dne Pliki Cookie
  Typ: Sesyjne
  Administratorem tych plik贸w jest Operator.
  Cel: Te pliki cookie s膮 niezb臋dne do 艣wiadczenia Us艂ug dost臋pnych za po艣rednictwem Strony Internetowej i Aplikacji. Umo偶liwiaj膮 korzystanie z niekt贸rych ich funkcji. Pomagaj膮 uwierzytelnia膰 u偶ytkownik贸w i zapobiega膰 nieuczciwemu korzystaniu z kont u偶ytkownik贸w. Bez tych Plik贸w Cookie Us艂ugi nie mog膮 by膰 艣wiadczone.
 2. Funkcjonalne Pliki Cookie
  Typ: Trwa艂e
  Administratorem tych plik贸w jest Operator.
  Cel: Te Pliki Cookie pozwalaj膮 nam zapami臋ta膰 wybory dokonywane podczas korzystania ze Strony Internetowej i Aplikacji, takie jak zapami臋tanie danych logowania lub preferencji. Celem tych plik贸w cookie jest zapewnienie bardziej osobistego do艣wiadczenia i unikni臋cie konieczno艣ci ponownego wprowadzania swoich preferencji za ka偶dym razem, gdy korzystasz ze Strony Internetowej lub Aplikacji. Te Pliki Cookie identyfikuj膮 tak偶e, czy zaakceptujemy korzystanie Pliku Cookie podczas wizyty na Stronie Internetowej.
 3. Analityczne i marketingowe Pliki Cookie
  Typ: Trwa艂e
  Administratorem tych plik贸w s膮 艢wiadczeniodawcy lub strony trzecie
  Cel: Te Pliki Cookie s艂u偶膮 do 艣ledzenia informacji o ruchu i sposobie korzystania ze Strony Internetowej i Aplikacji przez U偶ytkownik贸w i U偶ytkownik贸w Aplikacji. Informacje zebrane za pomoc膮 tych Plik贸w Cookie mog膮 bezpo艣rednio lub po艣rednio identyfikowa膰 Ci臋 jako indywidualnego go艣cia. Dzieje si臋 tak, poniewa偶 gromadzone informacje s膮 zazwyczaj powi膮zane z anonimowym identyfikatorem powi膮zanym z urz膮dzeniem, z kt贸rego korzystasz w celu uzyskania dost臋pu do Strony Internetowej lub Aplikacji. Mo偶emy r贸wnie偶 u偶ywa膰 tych plik贸w cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Strony Internetowej lub Aplikacji, aby zobaczy膰, jak nasi u偶ytkownicy na nie reaguj膮.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji w spos贸b zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA艃STW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Nie przekazujemy przetwarzanych Danych Osobowych pochodz膮cych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pa艅stw spoza tego obszaru.

TWOJE PRAWA

Informujemy, i偶 RODO, w zale偶no艣ci od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw zwi膮zanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, w szczeg贸lno艣ci:

 1. prawo dost臋pu do Twoich Danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
 2. prawo 偶膮dania sprostowania Twoich Danych osobowych;
 3. prawo do usuni臋cia Twoich Danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych;
 5. prawo do wycofania zgody 鈥 w zakresie w jakim Twoje Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody
  • Cofni臋cia zgody mo偶esz dokona膰 korzystaj膮c z linku zamieszczonego w przekazywanej do Ciebie korespondencji e-mail, a tak偶e poprzez kontakt e- mailowych pod adres: office@tidaro.com
  • Pami臋taj, 偶e wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. prawo do przenoszenia Twoich Danych osobowych;
 7. prawo zg艂oszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych;

Je偶eli uwa偶asz, 偶e przetwarzanie przez nas Twoich DO narusza przepisy prawa, mo偶esz wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Wi臋cej informacji na ten temat uzyskasz pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNO艢CI

Polityka stanowi aktualn膮 informacj臋 o przetwarzaniu Danych osobowych. Jej tre艣膰 mo偶e si臋 zmienia膰, tak aby by艂a zgodna ze stanem faktycznym dotycz膮cym przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych. Aktualna tre艣膰 Polityki jest zawsze dost臋pna pod linkiem: https://www.tidaro.com/pl/dokumenty/polityka-prywatnosci

KONTAKT Z OPERATOREM

W przypadku w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych przetwarzania Danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres: office@tidaro.com lub tradycyjnie poczt膮 na adres Operatora: LMTS Sp. z o.o., ul. Partyzant贸w 17; 75-900, Koszalin.